TEST LABORATUVARI

 

Sismik yalıtım cihazlarının kullanılmaya başlamadan önce tabi tutulacağı iki temel test protokolü vardır. Bunların birincisi prototip testleri, ikincisi ise fabrika üretim kontrol testleridir. EN15129’a göre prototip testleri, her bir tip izolatör için iki adet gerçek boyutunda üretilmiş numuneye uygulanır. Eğer tamamen aynı malzemelerden üretilmiş iki farklı tip yalıtım cihazının eksenel yük veya deplasman kapasitesi değerlerinin arasında %20’den büyük bir sapma yoksa, ikinci tip yalıtım cihazına prototip testi uygulanmasına gerek olmamaktadır. Prototip testleri, değişik hızlar ve eksenel yükler altında yalıtım cihazlarının performansını sonuna kadar zorlayan testlerdir ve bu testlerde kullanılan yalıtım cihazlarının tekrar yapılarda kullanılmaları tercih edilmemektedir. Prototip testlerin sonucu olarak, test edilen izolatörlerin teknik özelliklerinin teorik olarak hesap edilen değerlere uyumlu olup olmadığı kontrol edilir ve izolatörler belirlenen kabul kriterlerine göre onaylanır veya reddedilir.

 

Sismik yalıtım cihazlarına uygulanması gereken bir diğer test protokolü ise fabrika üretim kontrol testleridir. Bu testler, üretici firmanın fabrikasında seri üretimine devam ettiği yalıtım cihazlarının fonksiyonellik kontrolünün yapıldığı testlerdir. EN15129’a göre sürtünmeli sarkaç tipi yalıtım cihazları için test edilmesi gereken cihaz sayısı toplam üretimin %5’i iken, bu oran bazı şartnamelerde %100 olarak tanımlanmaktadır. Her proje için, proje sahibi tarafından istenen test sıklığı farklılık gösterebilmektedir.

EN 15129’a göre, eksenel yük kapasitesi Nsd, deplasman kapasitesi dd olan sürtünmeli sarkaç tipi bir yalıtım cihazına uygulanması gereken fabrika üretim kontrol testleri, uygulama metodu ve kabul kriterleri ile birlikte aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

Her bir tip için, seri üretimi yapılan yalıtım cihazlarının özelliklerinin birbirleriyle aynı olması beklenmektedir. Üretimi devam eden yalıtım cihazlarının belli bir oranının rastgele seçilip yukarıda listelenen testlere tabi tutulması sayesinde bu kontrol yapılabilmektedir. Test edilen sürtünmeli sarkaç tipi yalıtım cihazlarının sürtünme katsayısı ve maksimum kesme kuvveti gibi değerleri arasındaki fark ±%5’i aşmamalıdır. Böylece, teorik olarak hesaplanan değerler ile test edilen izolatörlerin doğrulaması yapılırken; aynı zamanda, üretimi yapılan bütün izolatörlerin birbiriyle aynı özelliklere sahip oldukları da kontrol edilmektedir.

 

Fabrika üretim kontrol testleri, prototip testleri gibi yalıtım cihazlarını limitlerine kadar zorlayıcı testler değillerdir. Zaten kabul kriterleri de fabrika üretim kontrol testlerine tabi tutulan yalıtım cihazlarında gözle görülür bir hasar veya bozulma görülmemesini içermektedir. Dolayısıyla, bu testlere tabi tutulan ve performansı doğrulanan cihazlar yapılarda kullanılmak üzere paketlenerek sevke hazır hale getirilir.

 

Üretilen yalıtım cihazlarının süratli ve doğru bir şekilde fabrika üretim kontrol testlerinin yapılabilmesi, projelerin hızlı ve etkin bir biçimde tamamlanabilmesi için temel gerekliliktir. Firmamız, sahip olduğu test cihazı sayesinde, fabrika üretim kontrol testlerini çok çeşitli tip ve boyutlardaki yalıtım cihazları için kendi bünyesinde, TS EN ISO 17025 altyapısına sahip laboratuvarında, başarıyla yapabilme kapasitesine sahiptir. Bu da, fabrika üretim kontrol testlerinde dış kaynaklara bağımlılığı yok etmesinden dolayı, izolatörlerimizin teslim süresini oldukça kısaltmaktadır. Fabrikamızda bulunan test cihazının teknik özellikleri aşağıda listelenmektedir.

 

· Eksenel yük kapasitesi: 15000 kN

 

· Yatay yük kapasitesi: 1500 kN

 

· Yatay hız kapasitesi: 100 mm/sn

 

· Yatay deplasman kapasitesi: ±500 mm