HAKKIMIZDA

 

 

İhtiyaç ile bilgi sağlam bir noktada buluşuyor!


Deprem nedeniyle yaşanan kayıpların ardından, deprem yalıtım cihazlarının (deprem izolatörü) kullanımı dünyada oldukça yaygın hale geldi.

 

MİM Mühendislik tarafından kurulmuş olan TİS, Türkiye’de de özellikle sağlık alanında zorunlu hale getirilmiş deprem yalıtımlı bina ihtiyacı ile hem sermayesi hem de mühendislik bilgisini buluşturarak, yalıtım cihazlarının tasarım, imalat, montaj ve servisine kadar tüm süreci yönettiği bir alan oluşturdu.

 

 

Küresel Yüzeyli Sarkaç Tipi Sürtünmeli Çelik Deprem Yalıtım Cihazı Üreten İlk ve Tek Yerli Firma; TİS 


Günümüzde en fazla kabul gören yüksek deprem teknolojisi, deprem yalıtımıdır. Deprem yalıtımı binanın altına yerleştirilen deprem yalıtım cihazları tarafından oluşturulan yalıtım arayüzü ile sağlanır. Yalıtım cihazları depremin üst yapıya aktarımını büyük ölçüde engelleyerek depremin binaya etkisini neredeyse yok eder.

Ülkemizde deprem yalıtımına yeni bir bakış açısı kazandırmak, ithal edilen ürünlere göre farklı tasarımlar geliştirerek ürün çeşitliliğini ve rekabet gücünü artırmak, bu alanda katma değeri yüksek hizmetler sunmak ve bunun için yetkin bir Ar-Ge ekibiyle çalışmalarını sürdürmek TİS'in uzun soluklu proje ve amaçları arasında ilk sırada yer alıyor.

 

 

TİS ile işler planlı, kaliteli ve hızlı bir şekilde tamamlanıyor!

 

Yurt dışından alınan yalıtım cihazlarının ithalatı ve teslimi siparişten itibaren bir yıl gibi bir süreyi bulmakta idi ve yalıtım cihazları genelde temel üzerine monte edildiği için bu süre inşaat hızını yavaşlatıp, zaman zaman da durdurabilmektedir. TİS'in yerli üretici olması dolayısıyla bu olumsuzluklar yaşanmamaktadır.

 

 

TİS ile dışa bağımlılık ortadan kalkıyor!

 

Türkiye'de deprem yalıtım cihazı tasarımından montajına kadar kendi know how'ını kullanan yerli bir firma bulunmadığı için ülkemizde bu alandaki ihtiyaçlar uzun bir sure ABD, Almanya, İsviçre, İtalya, Japonya, Çin ve Yeni Zelanda gibi ülkelerden ithal edilerek karşılandı. TİS ile birlikte dışa bağımlılık yüksek oranda ortadan kalktı.