KALİTE, ÇEVRE, VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 

ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri şartlarına uygun olarak sistemimizi sürdürmek ve sürekli iyileştirmek

 

Müşteri tatmini ve isteği doğrultusunda, kalite, çevre ve güvenlik standartlarına uygun ürünü gerçekleştirmek ve zamanında teslim etmek

 

Maliyetlerin azaltılması ve ürün kalitesinin sürekli iyileştirilmesi ile sektördeki liderliğimizi korumak

 

Tüm çalışanların eğitimini sürekli hale getirmek, eğitim programları düzenlemek ve tüm personelin katılımını sağlamak

 

Çalıştığımız çevreyi kirletmemek, doğal kaynaklarımızı korumak, kaynak kullanımını en aza indirmek, tasarım ve üretimi en az fire oluşturacak, süreçleri daha düşük enerji tüketimi sağlayacak şekilde geliştirmek

 

İş güvenliğini sağlamak için üretim araç ve gereçleriyle, çalışanların kontrol ve denetimini etkin biçimde programlamak ve uygulamak, bedensel yaralanma ve mesleki hastalıkları önlemek

 

Yaptığımız her işin ilk seferde, sürekli ve doğru yapılmasını sağlamak

 

Uluslararası standartlara ve yasal şartlara uygun olarak çalışmak

 

Erkan Güven

Genel Müdür