TIS SINGLE PENDULUM (TSP)


TSP, TİS tarafından geliştirilen, tek küresel yüzeyli sürtünmeli sarkaç tipi deprem yalıtım cihazıdır. TSP, iki adet, farklı eğrilik yarıçapına sahip destek plakasının arasında bulunan kayıcı elemandan oluşmaktadır. Kayıcı elemanın alt ve üst yüzeyleri, eşleştikleri destek plakalarının eğrilik yarıçaplarına sahiptir.

 

TSP’de kayıcı elemanın bir yüzeyi çelik destek plakası üzerinde bulunur ve yatay deplasman talebini karşılar. Bu yüzey aynı zamanda salınım periyodunu da belirler. Diğer yüzey ise diğer destek plakasına yatay hareketi engelleyecek şekilde yerleştirilmiştir ve yalnızca dönmeyi sağlar. Yatay hareket sırasında alt ve üst yapı arasındaki paralellik de bu sayede korunabilmektedir.

}