HAKKIMIZDA
_

Biz Kimiz?

Deprem nedeniyle yaşanan kayıpların ardından, deprem yalıtım cihazlarının (deprem izolatörü) kullanımı dünyada oldukça yaygın hale geldi.

MİM Mühendislik tarafından kurulmuş olan TİS, Türkiye’de de özellikle sağlık alanında zorunlu hale getirilmiş deprem yalıtımlı bina ihtiyacı ile hem sermayesi hem de mühendislik bilgisini buluşturarak, yalıtım cihazlarının tasarım, imalat, montaj ve servisine kadar tüm süreci yönettiği bir alan oluşturdu.

  • Güvenli
  • Kaliteli
  • Dayanıklı
  • Ekonomik
  • Yenilikçi
  • Teknolojik

Küresel Yüzeyli Sarkaç Tipi Sürtünmeli Çelik Deprem Yalıtım Cihazı Üreten İlk ve Tek Yerli Firma; TİS

Günümüzde en fazla kabul gören yüksek deprem teknolojisi, deprem yalıtımıdır. Deprem yalıtımı binanın altına yerleştirilen deprem yalıtım cihazları tarafından oluşturulan yalıtım arayüzü ile sağlanır. Yalıtım cihazları depremin üst yapıya aktarımını büyük ölçüde engelleyerek depremin binaya etkisini neredeyse yok eder.

Ülkemizde deprem yalıtımına yeni bir bakış açısı kazandırmak, ithal edilen ürünlere göre farklı tasarımlar geliştirerek ürün çeşitliliğini ve rekabet gücünü artırmak, bu alanda katma değeri yüksek hizmetler sunmak ve bunun için yetkin bir Ar-Ge ekibiyle çalışmalarını sürdürmek TİS’in uzun soluklu proje ve amaçları arasında ilk sırada yer alıyor.

TİS ile işler planlı, kaliteli ve hızlı bir şekilde tamamlanıyor!

Yurt dışından alınan yalıtım cihazlarının ithalatı ve teslimi siparişten itibaren bir yıl gibi bir süreyi bulmakta idi ve yalıtım cihazları genelde temel üzerine monte edildiği için bu süre inşaat hızını yavaşlatıp, zaman zaman da durdurabilmektedir. TİS’in yerli üretici olması dolayısıyla bu olumsuzluklar yaşanmamaktadır.

TİS ile dışa bağımlılık ortadan kalkıyor!

Türkiye’de deprem yalıtım cihazı tasarımından montajına kadar kendi know how’ını kullanan yerli bir firma bulunmadığı için ülkemizde bu alandaki ihtiyaçlar uzun bir sure ABD, Almanya, İsviçre, İtalya, Japonya, Çin ve Yeni Zelanda gibi ülkelerden ithal edilerek karşılandı. TİS ile birlikte dışa bağımlılık yüksek oranda ortadan kalktı.

NEDEN BİZ?
_

Kalite Politikası

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri şartlarına uygun olarak sistemimizi sürdürmek ve sürekli iyileştirmek

Müşteri tatmini ve isteği doğrultusunda, kalite, çevre ve güvenlik standartlarına uygun ürünü gerçekleştirmek ve zamanında teslim etmek

Maliyetlerin azaltılması ve ürün kalitesinin sürekli iyileştirilmesi ile sektördeki liderliğimizi muhafaza etmek

Tüm çalışanların eğitimini sürekli hale getirmek, eğitim programlarını düzenlemek ve tüm personelin katılımını sağlamak

Çalıştığımız çevreyi kirletmemek, doğal kaynaklarımızı korumak, kaynak kullanımının en aza indirmek, tasarım ve üretimi en az fire oluşturacak, süreçleri daha düşük enerji tüketimi sağlayacak şekilde geliştirmek

İş güvenliğini sağlamak için paydaşların, çalışanların ve çalışan temsilcilerinin katılımı ile tehlikeleri belirleyerek riskleri azaltmak, imalat araç ve gereçleriyle, çalışanların kontrol ve denetimini etkin biçimde programlamak ve uygulamak, bedensel yaralanma ve mesleki hastalıkları önlemek

Yaptığımız her işin ilk seferde, sürekli ve doğru yapılmasını sağlamak

Uluslararası standartlara ve yasal şartlara uygun olarak çalışmak

Müşterileri, tedarikçi, paydaş ve çalışanlarımızın, bilgi ve fikri mülkiyet ve kişisel verilerin korunmasını sağlamak, bilgi güvenliği ihlali durumunda en hızlı müdahale ile zararı en aza indirerek faaliyetlerin kesintisiz sürdürülmesini sağlamak

 

Uğurcan Özçamur
Genel Müdür

SERTİFİKALAR
_

Belgeler & Sertifikalar

 

PARTNERLER
_

Temsilcilikler & İş Birlikleri